Haraldsted Forsamlingshus
OBS! OBS! OBS!

På grund af den specielle situation med smitterisiko, og forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, har bestyrelsen i forsamlingshuset besluttet, at man ved aflyste arrangementer i foreløbigt marts, april og maj måneder, enten kan vælge at leje en anden dato for de indbetalte penge, eller vælge at få alle indbetalinger tilbageført. Hvis det ikke lykkes at booke en ny dato eller vælger man andre muligheder, får man også alle sine indbetalte penge tilbage. Disse muligheder gælder i den anførte periode uanset om man selv aflyser arrangementet af personlige årsager, eller om myndighederne forbyder forsamlingen.

Vi har sendt en e-mail ud om dette til alle som har lejet forsamlingshuset til og med maj måned, og håber selvfølgelig at se mange af vores lejere igen, når situationen tillader det.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen
E-mail: haraldstedforsamlingshus@gmail.com
Tlf.: 26 50 15 00


Husorden

Husk
  • at hus og inventar skal behaldles med omtanke
  • at notere service og andet der evt. går itu
  • at give besked hvis noget ikke fungerer
  • at slukke alt lys ved afgang
  • at lukke og låse alle døre og vinduer efter brug
  • at aflevere nøglen som aftalt
  • at intet inventar må fjernes fra huset
  • at tage tomme flasker og dåser med hjem


Hvis der er mangler eller andet galt når huset modtages, er det DIT ansvar, at kontakte en fra bestyrelsen straks, ellers kan du blive draget til ansvar ved aflevering af huset.